Minner fra tiden med Fartøylaget

Videoer fra tiden med Fartøylaget

Videoen til venstre under er en kopi av NRKs program «God, gammel årgang» med Tor Berulfsen. Til høyre under finner du videoen som ble laget for rekruttering til det Fartøylaget som eksisterte fram til 2020.

Begge videoene startes med å trykke på den hvite pilen i nedre venstre hjørne. 

For å se videoen i full størrelse kan du, når videoen har startet, dobbelt-klikke på fremvisningen. Trykk ESC-knappen for å gå tilbake til «normal» størrelse.

Tre flotte fotoalbumer - som kan bestilles

Arve Iversen har laget tre fotoalbum av bilder som viser brokker av M314 Altas historie.
Han har hatt til rådighet over 7000 bilder. Fordi han også fikk låne bilder fra bidragsytere som Arne Vetaas via Edgar Huseby, Bjørn Stiansen, Hans Edvard Kjølseth, Jan H Syvertsen, Jens Kleven, Morten Huseby, Tore Pettersen, Nils Kjus og Trygve Bruun, ble innholdet rikt og variabelt. Til tross for mengden av bilder har det ikke vært mulig å illustrere enhver situasjon, ei heller å få med alle medlemmene.