Årsmøte innkalling

Årsmøte i Venneforeningen for veteranfartøyet M314 Alta avholdes lørdag 26. september 2020.

Nils Kjus, som er prosjektleder for årsmøtet, skriver i en epost at pga. pandemien og det faktum at foreningen ikke har et lokale til disposisjon der det er mulig å samle medlemmene, har en valgt en løsning hvor årsmøtet avholdes via epost. 

I eposten ligger som vedlegg: Innkalling Årsmøte m/saksliste, Valg av møteleder, Protokoll, Styret beretning, Regnskap, Årsplan og budsjett, Forslag til kontingent, Forslag til vedtekter, Forslag til valg.

Hvis du, som medlem, har forslag til årsmøtet må du sende inn disse til nils@kjus innen torsdag 17. september kl 1200. Innkommende forslag vil bli behandlet av interimsstyret fortløpende, og lagt til punkt 7 i dagsorden, og hele dagsorden med alle forslag vil bli sendt ut på nytt lørdag den 19 september. Merk at det på årsmøtet bare kan behandles saker som er meldt inn og vist på den innkallingen som sendes ut 19. september.

Avstemningen vi foregå ved at det lørdag 19. september sendes ut en tabell som er nummerert i henhold til dagsorden. I denne tabellen besvarer du hvert spørsmål med ‘Ja’ eller ‘Nei’. Ikke besvarte spørsmål vil bli registrert som ‘Avholdende’ (fra å stemme). Du sender den ferdige besvarelsen i retur til Nils Kjus innen lørdag 26. september kl 2359. Han vil registrere svarene og anonymisere avsender.

Søndag 27. september vil det bli foretatt kontroll av innkomne svar. Så fort dette kontrollarbeidet er ferdig vil det anonymiserte stemmeresultatet bli sendt medlemmene. 
Alt materiale angående årsmøtet vil bli arkivert. Når årsmøte er avholdt vil Leder og nestleder i det nye styret kontrollere at møteavviklingen og avstemningen har foregått på en tilfredsstillende korrekt måte.
 

Hvis du ikke har fått innkallingen og vedleggene, eller om det er noe som er uklart, eller noe annet du vil ha svar på, så ta kontakt med Prosjektleder Nils Kjus på nils@kjus.no eller på telefon/SMS 900 28 505.