Stiftelsen Marinens Veteranskip har nye planer i Horten, – vil berøre M314 Altas fremtid

Stiftelsen Marinens Veteranskip har nye planer i Horten, – vil berøre M314 Altas fremtid

Venneforeningen har mottatt et mandat fra styret i Stiftelsen KNM Narvik. Dette mandatet gir oppdrag til prosjektlederen i stiftelsen om å lage en innstilling om drift av Marinens veteranskip. Intensjonen er at «innstillingen skal lede til neste fase med iverksetting av et økonomisk fungerende driftsystem for presentasjon og formidling av den historien som Marinens veteranskip representerer. Det er videre en intensjon at arbeidet med dette prosjektet og iverksettingen av prosjektets innstilling skal kunne bidra til at Karljohansvern blir et nasjonalt kultursenter.»

Videre står det at:

  • Innstillingen skal leveres inne 1. mai 2021.
  • Gjennomføringen skal adressere realiseringen av Marinens Veteranskip som første fase i realisereringen av Marinens Nasjonale Kultursenter Karljohansvern (MNKK).

Sjefen for Sjøforsvaret og Forsvarsmuseet har gitt midler til gjennomføringen av innstillingsarbeidet.

Blant de aktører som skal involveres er «Venneforeninger med flere.» nevnt.

Venneforeningen mener at vi må få avklart og få avtalt en midlertidig avtale med Forsvarsmuseet og/eller SMV, hvor sentrale punkter bl.a. er:

  1. Hvem har driftsansvar og økonomisk ansvar for M314 Alta
  2. Hvordan vil SMV/Forsvarsmuseet organisere daglig drift
  3. Venneforeningens oppgaver
  4. Oslo som hjemmehavn

Venneforeningens leder Lars Tobiassen har vært i kontakt med både Forsvarsmuseet og SMV, men her er det ferieavviklilng så det er lite en kan få gjort før ut i august. I mellomtiden har han, Nils Kjus, John Monn og Lasse Thoresen på eget initiativ før tilsyn med Alta.

Legg igjen en kommentar